Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Trãi
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:11/2/2019 đến ngày:17/2/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 11/2
Ba 12/2
Tư 13/2
Năm 14/2
Sáu 15/2
Bảy 16/2
CN 17/2